Παρακαλούμε επιλέξτε το επιθυμητό σχέδιο αυτοκόλλητου για να δημιουργήσετε έγχρωμες ετικέτες με τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων σχεδιασμού στην ενότητα σχεδιάστε online.
Τα σχέδια μας χωρίζονται σε κατηγορίες για εύκολη χρήση. Εκτυπώνονται σε αυτοκόλλητο χαρτί χαραγμένο γυαλιστερό ή ματ. Το μέγεθός τους είναι 85x55mm (89x59mm με περιθώρια) και 50x50mm (54x54mm με περιθώρια).
Εάν έχετε έτοιμο pdf αρχείο πηγαίνετε στην ενότητα ανεβάστε τα αρχεία σας ή στο upload files and order.