Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία επιστολοχάρτων σχήματος Α4 , 210x297 mm. Με τη χρήση των online εργαλείων στην ενότητα σχεδιάστε online, μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας επιστολόχαρτο. 

Η εκτύπωση είναι τετράχρωμη, σε χαρτί γραφής 90 γρ.Εάν επιθυμείτε μπορείτε να συνδυάσετε και φάκελο 110x230mm με την ίδια θεματολογία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπολογίζετε ένα περιθώριο 5 mm γύρω γύρω για τα περιθώρια κοπής.
Εάν έχετε έτοιμο pdf αρχείο πηγαίνετε στην ενότητα ανεβάστε τα αρχεία σας ή στο upload files and order.