Παρακαλούμε επιλέξτε το επιθυμητό σχέδιο φυλλαδίου Α5 που χρειάζεστε, χρησιμοποιώντας τα online σχεδιαστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην ενότητα σχεδιάστε online. Τα σχέδια είναι χωρισμένα σε κατηγορίες για εύκολη χρήση. Η εκτύπωση είναι μιας όψης.

Παρακαλούμε αφήνετε πάντα ένα περιθώριο 5mm γύρω γύρω από το κείμενο για τα περιθώρια κοπής.

Όλα τα φυλλάδια Α5 τυπώνονται σε χαρτί velvet 150 γραμμαρίων και επιδέχονται διπλώματος εφόσον το επιθυμείτε.

Εάν έχετε έτοιμο pdf αρχείο σχήματος Α5, προχωρήστε στην ενότητα ανεβάστε τα αρχεία σας.

Για περισσότερες κατηγορίες εκτύπωσης φυλλαδίων από έτοιμο αρχείο pdf, πηγαίνετε στην ενότητα upload files and order.