Κερδίστε ρευστότητα με χαμηλό κόστος.

Εκτύπωση on Demand σημαίνει ότι το κάθε προϊόν μπορεί να εκτυπωθεί στη ζήτηση.

Χωρίς περιορισμούς στην ποιότητα.

Η αποθήκευση κοστίζει.

Όχι στις μεγάλες ποσότητες για να αποκτήσετε μια καλή τιμή μονάδας.

Μειώστε το υπερβολικό απόθεμα και τα απούλητα αντίτυπα.

Εύκολη αλλαγή σε κάθε νέα έκδοση ή ανατύπωση των βιβλίων ή εντύπων σας.

Ακολουθήστε τις τάσεις της αγοράς διευρύνοντας την συμπεριφορά των καταναλωτών. 
Δοκιμάστε τα προϊόντα σας χωρίς τις δεσμεύσεις μεγάλων ποσοτήτων και πόρων.