Σελίδες
Τύποι χαρτιού
Πληροφορίες
Σαμουά
Πληροφορίες
Γραφής
Πληροφορίες
Velvet
βάρη χαρτιού
Τελικές διαστάσεις σχήματος (ξακρισμένο)
Εκτύπωση
Σελίδες και είδος εκτύπωσης