Μπορείτε να προσθέσετε / επεξεργαστείτε κείμενο και εικόνες,
Μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή του σχεδίου σας, κάντε κλικ στο "Έγκριση Δοκιμίου" για να δείτε το δοκίμιο και να δώσετε την έγκριση σας προς εκτύπωση,
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλες τις σελίδες (εάν υπάρχουν), και κάντε κλικ στο "Συνέχεια" για να επιλέξετε μια ποσότητα για την εκτύπωση.