Όροι & Προϋποθέσεις

                                                                  Γενικά


Με τη δημιουργία του δικτυακού τόπου www.printhouse.gr από την εταιρία μας ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα σε πελάτες να κάνουν χρήση της εφαρμογής για την ενημέρωση, την ολοκλήρωση online παραγγελιών με την  ταυτόχρονη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω paypal.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του site  www.printhouse.gr.  O πελάτης, κάνοντας χρήση της όποιας σελίδας του site μας, συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης.

 

 1. Η εταιρία μας, ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση μας είναι Πέτρας 16, 104 44 Κολωνός και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το +30 210 5156300. Το ωράριο λειτουργίας μας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή , από τις 8:30 – 16:30, πλην Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών.

   

 2. Θέματα αρχείων

   

  α) Για τις online παραγγελίες δεχόμαστε μόνο έτοιμα  κλειστά ηλεκτρονικά αρχεία (pdf). Κάθε αρχείο αντιστοιχεί και σε μια παραγγελία – θέμα τη φορά . Παραδείγματος χάριν, ένας τίτλος βιβλίου αντιστοιχεί σε μια παραγγελία 100 ή όσων αντιτύπων κ.λ.π.

  β) Σε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση των online εργαλείων σχεδιασμού αρχείων μέσα από το site μας, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος αρχείου ( σε pdf μορφή), μετά το πέρας του σχεδιασμού αυτού.

  γ) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να τηρεί αντίγραφο του πρωτότυπου ηλεκτρονικού αρχείου ή της δουλειάς που αποστέλλει . Η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, πριν ή μετά  την ολοκλήρωση της εργασίας.

  δ) Δεν είμαστε υπεύθυνοι να ελέγχουμε την ορθότητα του αρχείου που αποστέλλει ο πελάτης ( όσον αφορά το περιεχόμενο του αρχείου για σχεδιαστικά ή γραμματικά λάθη, διόρθωση αυτού κ.λ.π.)

  ε) Εάν το αρχείο του πελάτη δεν είναι κατάλληλο προς εκτύπωση για      οποιονδήποτε λόγο, η εργασία προς εκτέλεση δεν θα προχωράει εάν δε σταλεί νέο αρχείο από τον πελάτη, μετά από συνεννόηση μαζί του.

  ζ) Το αρχείο που απεστάλη είναι ιδιοκτησία του πελάτη και επιστρέφεται σε αυτόν, εφόσον ζητηθεί, με χρέωση δική του.

  η) Μετά την εκτέλεση των εργασιών, η εταιρία μας δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη φύλαξης των ηλεκτρονικών αρχείων ή της δουλειάς του πελάτη ( φωτογραφικό υλικό , slides κλπ), εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό με τον πελάτη και μόνο γραπτώς.

   

 3. Θέματα δοκιμίων

   

  α) Εφόσον ζητηθεί, στέλνουμε δοκίμια στους πελάτες μας και εκείνοι τα επιστρέφουν, βάζοντας ένα " ο.κ."  και έχοντας υπογράψει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της πρώτης σελίδας του κάθε δοκιμίου. Αν δεν επιστρέψει το δοκίμιο, δεν εκτελείται καμία άλλη εργασία.

  β) Αλλαγές σε δοκίμια δε γίνονται δεκτές τηλεφωνικά, παρά μόνο με e-mail ή γραπτά. Αν τεθεί θέμα δεύτερου δοκιμίου, τότε αυτό πρέπει να πληρωθεί σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

  γ) Η εργασία εκτελείται μετά την επιστροφή του δοκιμίου και δεν αναγνωρίζεται πλέον κανένα λάθος από την πλευρά του πελάτη σε περίπτωση που:

  - έχει ο ίδιος ξεχάσει να διορθώσει λάθη μετά την έγκρισή του.

  - το έργο έχει ήδη τυπωθεί

  - θέλει να δώσει προφορικά την αλλαγή του.

   

 4. Χρωματικές διαφορές στα δοκίμια. Επειδή υπάρχουν διαφορές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε χαρτιά, μελάνια και σε άλλα ανάμεσα στο δοκίμιο και στην παραγωγή,     μια   λογική χρωματική απόκλιση μεταξύ δοκιμίου και τελικού προϊόντος θεωρείται   αποδεκτή. Τα ζητούμενα δοκίμια τυπώνονται στην μηχανή που έχει επιλεγεί για την παραγωγή της κάθε παραγγελίας. Η δημιουργία, η σύγκριση και προσαρμογή των αρχείων είναι στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Εάν δεν επιθυμείτε την εκτύπωση δοκιμίου, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

   

 5. Χρήση έτοιμων σχεδίων ( templates ) μέσα από την ιστοσελίδα μας.Πιθανόν να υπάρξουν μικρές χρωματικές διαφορές μεταξύ της εικόνας της οθόνης του υπολογιστή και του τελικού εκτυπωμένου προϊόντος.

   

 6. Διαφορές στην ποσότητα. Συνήθως παραδίδεται ο αριθμός της παραγγελίας όπως   έχει ζητηθεί, με ένα περιθώριο απόκλισης συν – πλην 5% , χωρίς αναπροσαρμογή της τιμής που έχει ήδη συμφωνηθεί και πληρωθεί.

   

 7. Η εκτύπωση της εργασίας ξεκινάει αφού έχει πληρωθεί όλο το συμφωνηθέν ποσό και έχουν σταλεί τα απαραίτητα αρχεία, π.χ σώμα βιβλίου και εξώφυλλο. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση εκτύπωσης παραγγελίας ανά τίτλο, η οποία ορίζεται στα 100 ευρώ για την ασπρόμαυρη εκτύπωση και στα 200 ευρώ για την έγχρωμη, πλέον Φ.Π.Α.

   

 8. Η παράδοση του προϊόντος γίνεται στο χώρο του πελάτη ή όπου αλλού ο πελάτης υποδεικνύει. Τα έξοδα αποστολής , όσον αφορά τις online παραγγελίες, έχουν συμπεριληφθεί στην τιμή και γνωστοποιηθεί στον πελάτη από την αρχή.

   

 9. Εάν  υπάρχει παραγγελία ιδίου προϊόντος με πολλαπλούς τόπους παράδοσης, αυτό θεωρείται ξεχωριστή παραγγελία ανά τόπο παράδοσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για ιδιαίτερη προσφορά.

   

 10. Εάν υπάρχει καθυστέρηση αποστολής δουλειάς – αρχείου, λόγω υπαιτιότητας του πελάτη για περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών, τότε είναι δυνατόν η εταιρία να ζητήσει επιπλέον πληρωμή για εργασία που έχει ήδη κάνει, όπως για παράδειγμα για παραγγελία χάρτου, αποθήκευσή του κ.λ.π.

   

 11. Χρόνος παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την πλήρη παραλαβή των αρχείων, την αποδοχή των όρων της συνεργασίας και την πλήρη εξόφληση του συμφωνημένου τιμήματος. Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που απαιτούνται για τη μεταφορά – αποστολή των προϊόντων στον τόπο παράδοσης του πελάτη.

  Η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία είναι η A.C.S .Λεπτομέρειες για το χρόνο παράδοσης είναι διαθέσιμος, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που επιλέγει ο πελάτης. Για παράδειγμα η μεταφορά και η παράδοση αποστολών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε μια εργάσιμη ημέρα. Αντίστοιχα για χερσαίους προορισμούς ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε μια με δυο εργάσιμες ημέρες και για νησιωτικούς προορισμούς ο χρόνος αυτός ορίζεται σε μια έως και τρεις εργάσιμες ημέρες. Σε όλες τις περιπτώσεις η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από το αντίστοιχο γραφείο εξυπηρέτησης της A.C.S.

  Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση λόγω φυσικών καταστροφών, απρόοπτων γεγονότων όπως ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργία, λόγω πράξης παράλειψης ή λανθασμένων οδηγιών από την πλευρά του παραλήπτη κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της μεταφορικής εταιρίας.

   

 12. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα του από τη μεταφορική εταιρία μετά από πέντε ημερολογιακές ημέρες, το προϊόν επιστρέφεται στην έδρα μας και υπάρχει αντίστοιχη χρέωση του πελάτη για τα έξοδα μεταφοράς – επιστροφής. Η παραλαβή τους από την έδρα μας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερολογιακών  ημερών, βλ. παράγραφο 13.

   

 13.  Παραλαβή έτοιμων προϊόντων μπορεί να γίνει από το κατάστημα μας, χωρίς φυσικά να υπάρχει χρέωση εξόδων αποστολής. Πρέπει όμως η παραλαβή αυτή να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερολογιακών  ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε αποθήκη logistics και χρεώνεται ο πελάτης για τα έξοδα μεταφοράς και τα αποθήκευτρα.

   

 14. Αποδοχή προϊόντος. Παρακαλούμε να ελέγχετε το προϊόν που παραλαμβάνετε μπροστά στο courier, ώστε να διαπιστωθεί άμεσα, εάν υπάρχει, έλλειψη, φθορά, ζημιά ή κλοπή του προϊόντος που σας απεστάλη και η εταιρία μας να μπορεί άμεσα να εξετάσει το θέμα σας.

   

 15. Στις περιπτώσεις ζημιάς, καθυστέρησης ή απώλειας αγαθών σε μεταφορά ή μη παράδοση προϊόντος, πρέπει να ειδοποιείται η εταιρία μας γραπτώς μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση - παρατήρηση έχει ο πελάτης σε σχέση με το προϊόν που έλαβε, οφείλει να μας το γνωστοποιεί γραπτώς το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού δεν αναγνωρίζεται κανένα λάθος από την πλευρά μας.

   

 16. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για καθυστέρηση εργασίας ή μη εκτέλεση της σε περίπτωση που εμπλέκεται τρίτο μέρος. Παραδείγματος χάριν, αναμονή αποστολής αρχείου από άλλον για λογαριασμό του πελάτη.

   

 17. Σε περίπτωση λάθους από την πλευρά μας ( π .χ.  εκτύπωσης ), αναλαμβάνουμε τη διόρθωση του λάθους αυτού, με την προϋπόθεση επιστροφής του λανθασμένου προϊόντος, με χρέωσή μας. Υπό αυτές τις συνθήκες η εταιρία μας θα προβεί στη διόρθωση του συγκεκριμένου μόνο λάθους ή παράλειψης και ο πελάτης δεν μπορεί να απαιτήσει  οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή διαφοροποίηση στο σύνολο της συγκεκριμένης δουλειάς, αλλαγή της συμφωνίας, ακύρωση ή ματαίωση αυτής ή ενδεχομένων άλλων παραγγελιών που αναμένουν την εκτέλεση τους.

   

 18. Η εταιρία μας είναι δυνατόν να αρνηθεί να τυπώσει εργασία που έχει προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό ή εγκληματικό περιεχόμενο. Γενικά οτιδήποτε αντιτίθεται στα χρηστά ήθη και στο νόμο. Σε περίπτωση που ληφθεί παραγγελία με τέτοιο περιεχόμενο, ό,τι ποσό έχει ήδη πληρωθεί και ό,τι αρχείο έχει ήδη αποσταλεί προς εκτέλεση, επιστρέφεται στον πελάτη.

   

 19. Ακύρωση παραγγελίας. Ακύρωση παραγγελίας από την πλευρά του πελάτη γίνεται δεκτή μόνο αν αυτή γνωστοποιηθεί γραπτώς στην εταιρία μας και μόνο εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας που έγινε η λήψη της. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται στον πελάτη το σύνολο του ποσού που έχει προπληρώσει. Σε καμία άλλη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή χρημάτων.

   

 20. Τρόποι πληρωμής. Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση της online παραγγελίας και να αποκτήσει τα αγαθά που τον ενδιαφέρουν, με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας μέσω paypal. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κάνει χρήση τραπεζικού εμβάσματος, με κατάθεση του συμφωνηθέντος ποσού σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς (είναι εταιρικοί λογαριασμοί σε ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK IBAN: GR1502600990000340200160143 , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7101101080000010847163705 σε ALPHA BANK IBAN GR8601401080108002320001403, σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR8701721850005185037513341). Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα τραπέζης βαρύνουν τον πελάτη και όχι την εταιρία μας. Παρακαλούμε αποστείλετε με e-mail την απόδειξη κατάθεσης (  email: info@printhouse.gr).

   

 21.  Φ.Π.Α. Όλοι οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο του πελάτη. Δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό, παρά μόνο εάν η παραγγελία συνοδεύεται με επίσημο αποδεικτικό απαλλαγής πληρωμής φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν παρόλα αυτά αποφασιστεί ότι είναι αναγκαία η πληρωμή περαιτέρω φόρου, παρότι το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής έχει ήδη εξοφληθεί, τότε ο πελάτης πρέπει να αποζημιώσει την εταιρία μας για τον επιπλέον φόρο που προκύπτει. Η καθαρή αξία του κάθε προϊόντος επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα το βιβλίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 6%, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων με 24% Φ.Π.Α. Ισχύει βεβαίως μειωμένος Φ.Π.Α. σε παραμεθόριες περιοχές. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α. για την Ελλάδα και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

 22. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Copyright. Με την αποδοχή του παρόντος, ο πελάτης διαβεβαιώνει ότι κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα (πνευματικά – γραμμικά κ.λ.π.) που του παρέχουν την εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει τις εργασίες που μας ανατίθενται. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία μας δε φέρει ευθύνη.

  Ακόμη και αν σε ένα έργο λείπει το copyright notice, αυτό δε σημαίνει ότι το έργο αυτό μπορεί να αναπαραχθεί ως εργασία τρίτου.

  Σε περίπτωση που η εταιρία μας εμπλακεί σε μια τέτοια αμφισβήτηση με τρίτο μέρος, ο πελάτης μας αναλαμβάνει:

  α) να υπερασπίσει την εταιρία μας έναντι τέτοιας απαίτησης,

  β) να πληρώσει ή λύσει την όποια διαφορά με το τρίτο μέρος,

  γ) να αποζημιώσει την εταιρία μας για τα όποια έξοδα προκύψουν για την επίλυση της διαφοράς στα δικαστήρια και εκτός αυτών.

   

 23. Λόγοι ανωτέρας βίας. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης εκτέλεσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατικά ,τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης αυτής. Τέτοια περιστατικά θεωρούνται ο πόλεμος, η φωτιά, η πλημμύρα ή η ξηρασία, η απεργία, η ανεπάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, η ανεπάρκεια οδηγιών εκτέλεσης, η μη καταλληλότητα ηλεκτρονικών αρχείων ή υλικού εν γένει από τον πελάτη.

  Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης, με γραπτή ενημέρωση του στην εταιρία, μπορεί να επιλέξει τη διακοπή της συνεργασίας. Υποχρεούται όμως να πληρώσει για ότι δουλειά έχει γίνει ήδη ή υλικό έχει αγοραστεί για λογαριασμό του. Το υπόλοιπο του ποσού επιστρέφεται σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποδεχτεί την εκτέλεση της παραγγελίας του, όταν αυτή θα είναι εφικτή από την πλευρά της εταιρίας.

   

 24.  Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον έχει πληρωθεί η όποια παραγγελία μέσω της online συναλλαγής και ο πελάτης επιθυμεί να μην προβεί η εταιρία ακόμη στην εκτέλεση της, η συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για δυο μήνες , με καταληκτική ημερομηνία την 31/12 εκάστου έτους. 

   

 25. Δείγματα δουλειάς. Η εταιρία μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει προϊόντα πελατών της ως δειγματολόγιο εργασιών της και μόνο ( είτε δικτυακά είτε όχι ), εκτός και εάν ο πελάτης μας αρνηθεί αυτό το ενδεχόμενο γραπτώς.

    

 26. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων. Η ιστοσελίδα μας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων ( links, banners κ.λ.π.) σε δικτυακούς τόπους – web sites – τρίτων. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα , νομιμότητα αυτών των δικτυακών τόπων, καθώς και για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που δίνουν και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Απλά αναφέρονται για τη διευκόλυνση των πελατών μας προς αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την κακή λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των πελατών μας από την πρόσβαση και χρήση αυτών.

   

   

 27. Ο κάθε πελάτης μας – χρήστης – της ιστοσελίδας μας αναγνωρίζει, ότι με την λήψη του password και του προσωπικού του account, γίνεται μέλος του δικτυακού μας τόπου και με την χρήση αυτών πιστοποιεί κάθε φορά την ταυτότητα του. Υποχρεούται δε για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, για να αποτρέψει την παράνομη χρήση αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οφείλει επίσης να φυλάσσει μυστικούς τους προσωπικούς κωδικούς και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης και κάτοχος αυτών των κωδικών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση αυτών και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημιάς δικής του ή της εταιρίας μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο πελάτης μας , χρήστης, συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

  α) αμέσως ειδοποιεί την εταιρία μας για παράνομη χρήση του password και του προσωπικού του account ή οποιαδήποτε άλλη διαρροή των κωδικών του προκειμένου να του δοθούν καινούργιοι κωδικοί εισόδου στο σύστημα μας και

  β) φροντίζει πάντα να γίνεται κανονική έξοδο από τον λογαριασμό του στο τέλος της κάθε εισόδου του στην ιστοσελίδα μας.

   

 28. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Καμία πληροφορία που δίνεται από τους πελάτες μας δε χρησιμοποιείται εκτός εταιρίας. Λεπτομέρειες των στοιχείων αυτών (όπως όνομα , επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ,τηλέφωνο κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται για διεκπεραίωση παραγγελιών και η εταιρία μας έρχεται σε επαφή με τους πελάτες μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη, για αποστολή διαφημιστικού υλικού ή ενημέρωση των πελατών μας για τα νέα μας προϊόντα, εκτός και αν ο πελάτης μας, μας γνωστοποιήσει γραπτώς την αντίρρηση του σε αυτό.

    

 29. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – εμπορικά σήματα και λογότυπα της εταιρίας μας. Το περιεχόμενο του www.printhouse.gr (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικό σήμα, λογότυπο κ.λ.π.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους    ( δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και εκμετάλλευση , εν όλο ή εν μέρει ) απαγορεύεται αυστηρά με οποιονδήποτε τρόπο. 

   

 30. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.