Γενικοί όροι χρήσης και προστασία προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου printhouse.gr

Με τη δημιουργία του δικτυακού τόπου www.printhouse.gr από την εταιρία μας ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, παρέχεται η δυνατότητα σε πελάτες να κάνουν χρήση της εφαρμογής για την ενημέρωση, την ολοκλήρωση online παραγγελιών με την ταυτόχρονη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω paypal.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του site www.printhouse.gr. O πελάτης, κάνοντας χρήση της όποιας σελίδας του site μας, συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή και να μην χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης.

1. Η εταιρία μας, ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση μας είναι Ναυπλίου 9, 104 44 Κολωνός και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το +30 210 5156300, 6936739589. Το ωράριο λειτουργίας μας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή , από τις 9:00 – 17:00, πλην Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών.

2. Θέματα αρχείων

· Με την αποδοχή της παρούσης προσφοράς ο πελάτης διαβεβαιώνει ότι κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα (πνευματικά-γραμμικά κ.τ.λ.) που του παρέχουν την εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει τις εργασίες που μας ανατίθενται. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη (βλ. παράγραφο 22 για περισσότερες λεπτομέρειες).

· Για τις online παραγγελίες δεχόμαστε μόνο έτοιμα κλειστά ηλεκτρονικά αρχεία (pdf). Παραδείγματος χάριν για την παραγγελία εκτύπωσης βιβλίου αποστείλετε ένα αρχείου εσωτερικού και ένα αρχείο εξωφύλλου.

· Σε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση των online εργαλείων σχεδιασμού αρχείων μέσα από το site μας, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος αρχείου (σε pdf μορφή), μετά το πέρας του σχεδιασμού αυτού.

· Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να τηρεί αντίγραφο του πρωτότυπου ηλεκτρονικού αρχείου ή της δουλειάς που αποστέλλει. Η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, πριν ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

· Δεν είμαστε υπεύθυνοι να ελέγχουμε την ορθότητα του αρχείου που αποστέλλει ο πελάτης (όσον αφορά το περιεχόμενο του αρχείου για σχεδιαστικά ή γραμματικά λάθη, διόρθωση αυτού κλπ.)

· Εάν το αρχείο του πελάτη δεν είναι κατάλληλο προς εκτύπωση για οποιονδήποτε λόγο, η εργασία προς εκτέλεση δεν θα προχωράει εάν δε σταλεί νέο αρχείο από τον πελάτη, μετά από συνεννόηση μαζί του.

· Μετά την εκτέλεση των εργασιών, η εταιρία μας δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη φύλαξης των ηλεκτρονικών αρχείων ή της δουλειάς του πελάτη (φωτογραφικό υλικό, slides κλπ.).

3. Θέματα δοκιμίων

· Εφόσον ζητηθεί, στέλνουμε δοκίμια στους πελάτες μας με χρέωση τους. Η παραγωγική διαδικασία ξεκινάει από την τελική έγκριση του πελάτη, η οποία θα δοθεί είτε εγγράφως, είτε μέσω email.

· Αλλαγές σε δοκίμια δε γίνονται δεκτές τηλεφωνικά, παρά μόνο με e-mail ή γραπτά. Αν τεθεί θέμα δεύτερου δοκιμίου, τότε αυτό πρέπει να πληρωθεί σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο.

· Η εργασία εκτελείται μετά την επιστροφή του δοκιμίου και δεν αναγνωρίζεται πλέον κανένα λάθος από την πλευρά του πελάτη σε περίπτωση που:

- έχει ο ίδιος ξεχάσει να διορθώσει λάθη μετά την έγκρισή του.

- το έργο έχει ήδη τυπωθεί

- θέλει να δώσει προφορικά την αλλαγή του.

4. Χρωματικές διαφορές στα δοκίμια

Επειδή υπάρχουν διαφορές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε χαρτιά, μελάνια και σε άλλα ανάμεσα στο δοκίμιο και στην παραγωγή, μια λογική χρωματική απόκλιση μεταξύ δοκιμίου και τελικού προϊόντος θεωρείται αποδεκτή. Τα ζητούμενα δοκίμια τυπώνονται στην μηχανή που έχει επιλεγεί για την παραγωγή της κάθε παραγγελίας. Η δημιουργία, η σύγκριση και προσαρμογή των αρχείων είναι στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Εάν δεν επιθυμείτε την εκτύπωση δοκιμίου, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.

5. Χρήση έτοιμων σχεδίων (templates) μέσα από την ιστοσελίδα μας

Πιθανόν να υπάρξουν μικρές χρωματικές διαφορές μεταξύ της εικόνας της οθόνης του υπολογιστή και του τελικού εκτυπωμένου προϊόντος.

6. Διαφορές στην ποσότητα

Συνήθως παραδίδεται ο αριθμός της παραγγελίας όπως έχει ζητηθεί, με ένα περιθώριο απόκλισης συν – πλην 5% , χωρίς αναπροσαρμογή της τιμής που έχει ήδη συμφωνηθεί και πληρωθεί.

7. Ελάχιστες χρεώσεις

Η εκτύπωση της εργασίας ξεκινάει αφού έχει πληρωθεί όλο το συμφωνηθέν ποσό και έχουν σταλεί τα απαραίτητα αρχεία, πχ σώμα βιβλίου και εξώφυλλο. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση εκτύπωσης παραγγελίας ανά τίτλο, η οποία ορίζεται στα 100 ευρώ για την ασπρόμαυρη εκτύπωση και στα 200 ευρώ για την έγχρωμη, πλέον Φ.Π.Α.

8. Παράδοση προϊόντος

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται στο χώρο του πελάτη ή όπου αλλού ο πελάτης υποδεικνύει. Τα έξοδα αποστολής , όσον αφορά τις online παραγγελίες, έχουν συμπεριληφθεί στην τιμή και γνωστοποιηθεί στον πελάτη από την αρχή.

9. Πολλαπλές παραγγελίες

Εάν υπάρχει παραγγελία ιδίου προϊόντος με πολλαπλούς τόπους παράδοσης, αυτό θεωρείται ξεχωριστή παραγγελία ανά τόπο παράδοσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για ιδιαίτερη προσφορά.

10. Καθυστέρηση εργασίας

Εάν υπάρχει καθυστέρηση αποστολής δουλειάς – αρχείου, λόγω υπαιτιότητας του πελάτη για περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών, τότε είναι δυνατόν η εταιρία να ζητήσει επιπλέον πληρωμή για εργασία που έχει ήδη κάνει, όπως για παράδειγμα για παραγγελία χαρτιού, αποθήκευσή του κλπ.

11. Χρόνος παράδοσης

Ο μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την πλήρη παραλαβή των αρχείων (εκτός εάν έχει εξαρχής συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό), την αποδοχή των όρων της συνεργασίας και την πλήρη εξόφληση του συμφωνημένου τιμήματος. Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που απαιτούνται για τη μεταφορά – αποστολή των προϊόντων στον τόπο παράδοσης του πελάτη.

Η συνεργαζόμενη εταιρία courier είναι η A.C.S. Λεπτομέρειες για το χρόνο παράδοσης είναι διαθέσιμος, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που επιλέγει ο πελάτης. Για παράδειγμα η μεταφορά και η παράδοση αποστολών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε μια εργάσιμη ημέρα. Αντίστοιχα για χερσαίους προορισμούς ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε μια με δυο εργάσιμες ημέρες και για νησιωτικούς προορισμούς ο χρόνος αυτός ορίζεται σε μια έως και τρεις εργάσιμες ημέρες. Σε όλες τις περιπτώσεις η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από το αντίστοιχο γραφείο εξυπηρέτησης της A.C.S.

Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μεγάλου όγκου βιβλίων και εντύπων με άλλες μεταφορικές εταιρίες, ανάλογα την περιοχή, τη δυνατότητα έγκαιρης αποστολής – παραλαβής των προϊόντων και το τελικό κόστος. Κάθε αίτημα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση λόγω φυσικών καταστροφών, απρόοπτων γεγονότων όπως ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργία, λόγω πράξης παράλειψης ή λανθασμένων οδηγιών από την πλευρά του παραλήπτη κλπ. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της μεταφορικής εταιρίας.

12. Μη παραλαβή προϊόντος από την πλευρά του πελάτη

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα του από τη μεταφορική εταιρία μετά από πέντε ημερολογιακές ημέρες, το προϊόν επιστρέφεται στην έδρα μας και υπάρχει αντίστοιχη χρέωση του πελάτη για τα έξοδα μεταφοράς – επιστροφής. Η παραλαβή τους από την έδρα μας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερολογιακών ημερών, βλ. παράγραφο 13.

13. Παραλαβή από την έδρα μας

Παραλαβή έτοιμων προϊόντων μπορεί να γίνει από το κατάστημα μας, χωρίς φυσικά να υπάρχει χρέωση εξόδων αποστολής. Πρέπει όμως η παραλαβή αυτή να ολοκληρωθεί εντός πέντε ημερολογιακών ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε αποθήκη logistics και χρεώνεται ο πελάτης για τα έξοδα μεταφοράς και την αποθήκευση τους.

14. Αποδοχή προϊόντος

Παρακαλούμε να ελέγχετε το προϊόν που παραλαμβάνετε μπροστά στο courier, ώστε να διαπιστωθεί άμεσα, εάν υπάρχει, έλλειψη, φθορά, ζημιά ή κλοπή του προϊόντος που σας απεστάλη και η εταιρία μας να μπορεί άμεσα να εξετάσει το θέμα σας.

15. Περιπτώσεις ζημιάς, καθυστέρησης, απώλειας αγαθών

Στις περιπτώσεις ζημιάς, καθυστέρησης ή απώλειας αγαθών σε μεταφορά ή μη παράδοση προϊόντος, πρέπει να ειδοποιείται η εταιρία μας γραπτώς μέσα σε 5 ημερολογιακές ημέρες. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση – παρατήρηση έχει ο πελάτης σε σχέση με το προϊόν που έλαβε, οφείλει να μας το γνωστοποιεί γραπτώς το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού δεν αναγνωρίζεται κανένα λάθος από την πλευρά μας.

16. Τρίτο μέρος

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για καθυστέρηση εργασίας ή μη εκτέλεση της σε περίπτωση που εμπλέκεται τρίτο μέρος. Παραδείγματος χάριν, αναμονή αποστολής αρχείου από άλλον για λογαριασμό του πελάτη.

17. Επανεκτύπωση Εργασίας

Σε περίπτωση λάθους από την πλευρά μας (π .χ. εκτύπωσης), αναλαμβάνουμε τη διόρθωση του λάθους αυτού, με την προϋπόθεση επιστροφής του λανθασμένου προϊόντος, με χρέωσή μας. Υπό αυτές τις συνθήκες η εταιρία μας θα προβεί στη διόρθωση του συγκεκριμένου μόνο λάθους ή παράλειψης και ο πελάτης δεν μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή διαφοροποίηση στο σύνολο της συγκεκριμένης δουλειάς, αλλαγή της συμφωνίας, ακύρωση ή ματαίωση αυτής ή ενδεχομένων άλλων παραγγελιών που αναμένουν την εκτέλεση τους.

18. Παράνομο περιεχόμενο

Η εταιρία μας είναι δυνατόν να αρνηθεί να τυπώσει εργασία που έχει προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό ή εγκληματικό περιεχόμενο. Γενικά οτιδήποτε αντιτίθεται στα χρηστά ήθη και στο νόμο. Σε περίπτωση που ληφθεί παραγγελία με τέτοιο περιεχόμενο, ό,τι ποσό έχει ήδη πληρωθεί και ό,τι αρχείο έχει ήδη αποσταλεί προς εκτέλεση, επιστρέφεται στον πελάτη.

19. Υπαναχώρηση ή Ακύρωση παραγγελίας

Υπαναχώρηση ή ακύρωση παραγγελίας από την πλευρά του πελάτη γίνεται δεκτή μόνο αν αυτή γνωστοποιηθεί γραπτώς στην εταιρία μας εντός 14 ημερών και εφόσον δεν έχουμε προχωρήσει σε μερική ή ολική επεξεργασία ή εκτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφεται στον πελάτη το σύνολο του ποσού που έχει προπληρώσει.

20. Τρόποι πληρωμής

Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση της online παραγγελίας και να αποκτήσει τα αγαθά που τον ενδιαφέρουν, με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας μέσω paypal. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κάνει χρήση τραπεζικού εμβάσματος, με κατάθεση του συμφωνηθέντος ποσού σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι εταιρικοί λογαριασμοί

· Σε ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK IBAN: GR1502600990000340200160143

· Σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7101101080000010847163705

· Σε ALPHA BANK IBAN: GR8601401080108002320001403

· Σε ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR8701721850005185037513341)

Όνομα δικαιούχου ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ , σε συντομία ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα τραπέζης βαρύνουν τον πελάτη και όχι την εταιρία μας. Παρακαλούμε αποστείλετε με e-mail την απόδειξη κατάθεσης (email: info@printhouse.gr).


21. Φ.Π.Α.

Όλοι οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο του πελάτη. Δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό, παρά μόνο εάν η παραγγελία συνοδεύεται με επίσημο αποδεικτικό απαλλαγής πληρωμής φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν παρόλα αυτά αποφασιστεί ότι είναι αναγκαία η πληρωμή περαιτέρω φόρου, παρότι το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής έχει ήδη εξοφληθεί, τότε ο πελάτης πρέπει να αποζημιώσει την εταιρία μας για τον επιπλέον φόρο που προκύπτει. Η καθαρή αξία του κάθε προϊόντος επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα το βιβλίο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 6%, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων με 24% Φ.Π.Α. Ισχύει βεβαίως μειωμένος Φ.Π.Α. σε παραμεθόριες περιοχές. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α. για την Ελλάδα και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Copyright

Με την αποδοχή του παρόντος, ο πελάτης διαβεβαιώνει ότι κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα (πνευματικά – γραμμικά κλπ.) που του παρέχουν την εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει τις εργασίες που μας ανατίθενται. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία μας δε φέρει ευθύνη.

Ακόμη και αν σε ένα έργο λείπει το copyright notice, αυτό δε σημαίνει ότι το έργο αυτό μπορεί να αναπαραχθεί ως εργασία τρίτου.

Σε περίπτωση που η εταιρία μας εμπλακεί σε μια τέτοια αμφισβήτηση με τρίτο μέρος, ο πελάτης μας αναλαμβάνει:

· να υπερασπίσει την εταιρία μας έναντι τέτοιας απαίτησης,

· να πληρώσει ή λύσει την όποια διαφορά με το τρίτο μέρος,

· να αποζημιώσει την εταιρία μας για τα όποια έξοδα προκύψουν για την επίλυση της διαφοράς στα δικαστήρια και εκτός αυτών.

23. Λόγοι ανωτέρας βίας

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης εκτέλεσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατικά ,τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης αυτής. Τέτοια περιστατικά θεωρούνται ο πόλεμος, η φωτιά, η πλημμύρα ή η ξηρασία, η απεργία, η ανεπάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, η ανεπάρκεια οδηγιών εκτέλεσης, η μη καταλληλότητα ηλεκτρονικών αρχείων ή υλικού εν γένει από τον πελάτη.

Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης, με γραπτή ενημέρωση του στην εταιρία, μπορεί να επιλέξει τη διακοπή της συνεργασίας. Υποχρεούται όμως να πληρώσει για ότι δουλειά έχει γίνει ήδη ή υλικό έχει αγοραστεί για λογαριασμό του. Το υπόλοιπο του ποσού επιστρέφεται σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποδεχτεί την εκτέλεση της παραγγελίας του, όταν αυτή θα είναι εφικτή από την πλευρά της εταιρίας.

24. Δικαίωμα Τροποποίησης

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον έχει πληρωθεί η όποια παραγγελία μέσω της online συναλλαγής και ο πελάτης επιθυμεί να μην προβεί η εταιρία ακόμη στην εκτέλεση της, η συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για δυο μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12 εκάστου έτους.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες , αγαθά της ιστοσελίδας μας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

25. Δείγματα δουλειάς

Η εταιρία μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει προϊόντα πελατών της ως δειγματολόγιο εργασιών της και μόνο (είτε δικτυακά είτε όχι), εκτός και εάν ο πελάτης μας αρνηθεί αυτό το ενδεχόμενο γραπτώς.

26. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες να μεταφέρονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, banners κλπ.) σε δικτυακούς τόπους – web sites – τρίτων. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τη νομιμότητα αυτών των δικτυακών τόπων, καθώς και για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που δίνουν και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Απλά αναφέρονται για τη διευκόλυνση των πελατών μας προς αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας δεν ευθύνεται για την κακή λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά των πελατών μας από την πρόσβαση και χρήση αυτών.

27. Υποβολή προσωπικών στοιχειών

Ο κάθε επισκέπτης (visitor) ο οποίος προβαίνει σε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας και ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (member) αυτής, οφείλει να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή για την ομαλή διεκπεραίωση της εκάστοτε παραγγελίας.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία του όπως ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή την πλήρη επωνυμία του σε περίπτωση νομικού προσώπου, τη διεύθυνση του (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας), αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον στοιχεία όπως το επάγγελμα του, το Α.Φ.Μ και την Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.

Για λόγους εξατομίκευσης πληροφοριών και παροχής καλύτερης προσωποποιημένης εξυπηρέτησης ο χρήστης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συμπληρώσει και επιπλέον πληροφορίες που τον αφορούν όπως το φύλλο και την ηλικία του, το website του εάν διαθέτει, τον τρόπο που αρχικά ήρθε σε επαφή με την εταιρία μας.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αναληθή, εάν δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, εάν επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο.

28. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) κατόπιν συναίνεσης

Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καλείστε αν θέλετε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και να επιλέξετε το να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία (newsletter) ανεξάρτητα από άλλα μηνύματα που θα λαμβάνετε από την εταιρία μας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Η εταιρία μας αποστέλλει newsletter μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν δώσει τη συναίνεση τους ειδικά προς αυτό είτε κατά την εγγραφή τους, είτε με οποιανδήποτε άλλο έγγραφο μέσο (και όχι στους απλούς επισκέπτες visitors).

Επίσης η συναίνεση του εκάστοτε χρήστη αίρεται οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε σχετικό μήνυμα. Η αποεγγραφή (unsubscribe) γίνεται με εύκολο και χωρίς καμία χρέωση τρόπο, αρκεί να ζητηθεί εγγράφως από τον χρήστη.

29. Επεξεργασία και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης – πελάτης μας αποδέχεται και συμφωνεί ότι για τη σύναψη σύμβαση πώλησης με την εταιρία μας δια του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προφίλ χρήστη (member) ή να συμπληρώσει τα στοιχεία του ως απλός επισκέπτης (visitor) δίνοντας κάθε απαραίτητη πληροφορία για την ορθή εκτέλεση της πώλησης. Αναλαμβάνει δηλαδή την υποχρέωση να μας δηλώσει αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ μας σύμβασης πώλησης. Δημιουργούνται δε οι προϋποθέσεις για την αποζήτηση αποζημίωσης από την πλευρά μας, σε περίπτωση που η εταιρία μας υποστεί θετική ζημία από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Ο κάθε πελάτης μας – χρήστης – της ιστοσελίδας μας αναγνωρίζει, ότι με την λήψη του password και του προσωπικού του account, γίνεται μέλος του δικτυακού μας τόπου και με την χρήση αυτών πιστοποιεί κάθε φορά την ταυτότητα του. Υποχρεούται δε για την προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, για να αποτρέψει την παράνομη χρήση αυτών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οφείλει επίσης να φυλάσσει μυστικούς τους προσωπικούς κωδικούς και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρία μας δε δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο κατάστημα μας, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης και κάτοχος αυτών των κωδικών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση αυτών και φέρει τον κίνδυνο κάθε ζημιάς δικής του ή της εταιρίας μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο πελάτης μας, χρήστης, συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

· αμέσως ειδοποιεί την εταιρία μας για παράνομη χρήση του password και του προσωπικού του account ή οποιαδήποτε άλλη διαρροή των κωδικών του προκειμένου να του δοθούν καινούργιοι κωδικοί εισόδου στο σύστημα μας και

· φροντίζει πάντα να γίνεται κανονική έξοδο από τον λογαριασμό του στο τέλος της κάθε εισόδου του στην ιστοσελίδα μας.

Η εταιρία μας έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης – πελάτης στην καρτέλα του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας εταιρίας, αποστολής προϊόντων, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνα) και καθίσταται ως εκ τούτου Υπεύθυνος Επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και γενικά το ηλεκτρονικό ίχνος που αφήνει ο χρήστης στο κατάστημα μας, γίνεται αποκλειστικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω κανονισμό και ειδικότερα:

· το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η εταιρία μας

· το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων

· το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων

· το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα είναι δυνατόν να μην επιτρέψουν την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης πώλησης με την εταιρία μας. Τα ως άνω δεδομένα τα επεξεργάζεται η εταιρία μας κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας από την πλευρά μας.

Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από τον λογαριασμό του, κατόπιν επικοινωνίας όπου χρειάζεται- χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση της εταιρίας. Κάποιες ελάχιστες πληροφορίες ταυτοποίησης για την εκτέλεση μιας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του καταστήματος μας αποκλειστικά και μόνο για αυτήν.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν στη βάση πληροφοριών μας, μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας μέσω γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος, και να ασκήσει το δικαίωμα του στη λήθη σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που παρήγαγε με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την αλληλεπίδραση του με αυτό. Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη άμεσα να τα διαγράψει και να ακυρώσει το λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης δε, εφόσον το επιθυμεί μελλοντικά, έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Αναφορικά με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων η εταιρία μας αποστέλλει newsletter μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν δώσει τη συναίνεση τους ειδικά προς αυτό είτε κατά την εγγραφή τους, είτε με οποιανδήποτε άλλο έγγραφο μέσο (και όχι στους απλούς επισκέπτες visitors). Επίσης η συναίνεση του εκάστοτε χρήστη αίρεται οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε σχετικό μήνυμα. Η αποεγγραφή ( unsubscribe) γίνεται με εύκολο και χωρίς καμία χρέωση τρόπο, αρκεί να ζητηθεί εγγράφως από τον χρήστη.

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκηση τους από την πλευρά του χρήστη τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων συναλλαγών χρήστη και εταιρίας για λόγους φορολογικής και οικονομικής διαφάνειας της εταιρίας, απόδειξη συναίνεσης συγκατάθεσης κ.α.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο χρήστης και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία δεδομένων του σύμφωνα με τον γενικό κανόνα προστασίας δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 5156300 ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο contact@printhouse.gr με θέμα την Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας, στην εθνική εποπτική αρχή δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr γραφεία Κηφισίας 1-3 , 115 23 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή του, τα λεγόμενα cookies. Περισσότερα για αυτά τα αρχεία μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ στην πολιτική cookies. Ο χρήστης επιλέγει κατά την αρχική του επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, αν αποδέχεται την αποθήκευση των cookies που αναφέρονται στο αναδυόμενο παράθυρο ή μπορεί να επιλέξει κάποια από αυτά.

30. Διαβίβαση δεδομένων σε μεταφορικές εταιρίες και εταιρίες courier

Η εταιρία μας για την εκτέλεση – παράδοση της εκάστης παραγγελίας διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την διεκπεραίωση της αποστολής.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (εταιρία courier ή εν γένει μεταφορική εταιρία) είναι το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, περιοχή) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη παραλήπτη, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων. Καθώς η εταιρία μας συνεργάζεται με εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών, η διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική για την επιτυχή εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συναινεί σχετικά με την ως άνω διαβίβαση, οφείλει να παραλάβει την παραγγελία του από τα γραφεία της εταιρίας μας και μόνο. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει τα πλήρη στοιχεία της μεταφορικής εταιρίας , η οποία και αναλαμβάνει την παράδοση της παραγγελίας του, αυτά είναι στη διάθεση του κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος.

31. Παραγγελίες υπέρ τρίτων προσώπων

Στην περίπτωση που ο χρήστης προβεί σε παραγγελία και ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη ή από την οντότητα τιμολόγησης (αν είναι φυσικό πρόσωπο), ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στην εταιρία μας ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώριση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου ή και την παράδοση της παραγγελίας (σε αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία πλήρης διεύθυνσης και η καταχώριση αριθμού τηλεφώνου).

Στην δυσάρεστη περίπτωση που η εταιρία μας εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε διένεξη με τρίτο μέρος αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο χρήστης που υπεύθυνα δήλωσε αρχικά, αποδεχόμενος τους όρους της παρούσας σύμβασης πώλησης, τη συγκατάθεση και τη συναίνεση τρίτου προσώπου, θα αναλάβει πλήρως ό,τι ζημιά και εάν προκληθεί εις βάρος της εταιρίας μας και θα προβεί σε οποιαδήποτε αποζημίωση κριθεί αναγκαία έναντι όλων των εμπλεκόμενων μερών.

32. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – εμπορικά σήματα και λογότυπα της εταιρίας μας

Το περιεχόμενο του www.printhouse.gr (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικό σήμα, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΛΥΧΝΟΣ ΕΠΕ, και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους (δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει) απαγορεύεται αυστηρά με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατεύονται δε από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

33. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας μας, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση και εν γένει χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.

34. Επίλυση διαφορών – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση – εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

35. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο χρήστης – πελάτης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με την εταιρία μας στο 210 5156300 ή να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@printhouse.gr.